Ngày 14/02/2022 UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm, các thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khi xảy ra trường hợp khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 177.459
Online: 7