Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận: UBND phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh;

- Địa chỉ liên hệ: Số 100 đường Nguyễn Trung Thiên - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại người đứng đầu: 0919.205.586

- Địa chỉ thư điện tử:phuongtangiang.tpht@hatinh.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 202.621
Online: 4