I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

TT Họ và tên Chức vụ

1

Trần Nhân Đức

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Viết Dũng

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

3

Lê Hữu Hiệp

Phó Bí thư Đảng ủy

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Lê Viết Dũng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

III. LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Xuân Thành        

Phó Chủ tịch UBND phường

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thị Kim Ninh

Phó chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch Hội Người cao tuổi

3

Nguyễn Đức Ngạn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Trần Thị Thu Hoài

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Mai Thị Ngọc Trang

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Lê Thị Thu Hiền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 188.497
Online: 19