THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC

- Tên cơ quan: UBND phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh;

- Địa chỉ liên hệ: Số 100 đường Nguyễn Trung Thiên - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại người đứng đầu: 0919.205.586

- Địa chỉ thư điện tử:phuongtangiang.tpht@hatinh.gov.vn

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 188.475
Online: 13