Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại, là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung mọi nguồn lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Giang diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17/4/2022, được tổ chức với sự tham gia của 60 đại biểu, đại diện cho trên 500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

 Đoàn Chủ tịch đại hội 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn Chủ tịch đại hội tin tưởng mỗi đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ; thể hiện chính kiến của từng đại biểu và trí tuệ của tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ tới; Đặc biệt là đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Quang cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành đoàn TP Hà Tĩnh - Lê Thị Thảo; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Giang - Trương Quang Hiếu; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Lê Viết Dũng; Chủ tịch UBND phường - Lê Hữu Hiệp, Chủ tịch UBMTTQ - Hoàng Thị Huyền.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình công tác thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn phường Tân Giang lần thứ V; Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Tân Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường Tân Giang khóa V; Bầu Ban Chấp hành Đoàn phường Tân Giang khóa VI; Bầu chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Giang khóa VI; Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ phường Tân Giang tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Phó Bí thư Thành đoàn TP Hà Tĩnh - Lê Thị Thảo phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phó Bí thư Thành đoàn TP Hà Tĩnh - Lê Thị Thảo đã đề nghị và định hướng, gợi mở thêm một số vấn đề: Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên và tập trung sinh hoạt chi đoàn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, thu hút và lôi cuốn thanh niên tham gia, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, định hướng tư tưởng cho thanh niên; đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, gắn với việc triển khai cuộc vận động “Cưới văn minh, tiết kiệm” trong đoàn viên thanh niên; Xây dựng hình ảnh Tuổi trẻ Thành Sen năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện. Thứ hai: Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ chính trị của phường và của các Tổ dân phố, hướng các hoạt động về các Chi đoàn, gắn với từng đối tượng thanh, thiếu nhi; Triển khai hiệu quả phong trào hành động cách mạng, trọng tâm là các hoạt động tình nguyện, xây dựng đô thị văn minh, vận động tuyên truyền đoàn viên tích cực tham gia đề án cây xanh của thành phố, tham gia cuộc vận động hiến kế xây dựng thành phố do Ban Thường vụ thành ủy phát động. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kịp thời hướng dẫn các hoạt động tình nguyện chi viện và tình nguyện đột xuất, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp các tổ chức Đoàn trên địa bàn, sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong tổ chức và triển khai các hoạt động tình nguyện. Thứ ba: Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên trong học tập, định hường nghề nghiệp, học nghề và tìm kiếm việc làm. Đoàn phường và các Chi đoàn sẽ là cầu nối để thanh niên trong toàn phường nắm bắt được các định hướng và các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế của Trung ương, của Tỉnh, nhất là của chủ trương về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, Logistics, phát triển kinh tể nông nghiệp đô thị của thành phố, tư vấn hướng dẫn cụ thể các hồ sơ, thủ tục cho thành lập HTX, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp để từ đó khơi dậy ý thức lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho thanh niên. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập qua các hoạt động của tổ chức Đoàn. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo những sân chơi lanh mạnh, bổ ích cho việc tập hợp thanh niên tham gia. Thứ tư: Tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có trách nhiệm, nhiệt huyết, có uy tín, giỏi chức năng, nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, làm việc chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhiệm những việc mới, việc khó. Triển khai tốt cuộc vận động: “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, góp phần tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.    

Phó Bí thường trực Đảng ủy Phường Tân Giang - Lê Viết Dũng

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường - Lê Viết Dũng cũng đã đề nghị các Đại biểu Đại hội: “Hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, được sự tín nhiệm cao để bầu vào BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; đồng thời bầu đồng chí Bí thư Đoàn xứng đáng vai trò “thủ lĩnh” thanh niên, để rồi tổ chức, thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội hôm nay đề ra, đưa công tác Đoàn thanh niên toàn phường có nhiều bước phát triển mới”. Cũng tại Đại hội này, đồng chí Phó Bí thường trực Đảng ủy - Lê Viết Dũng cũng đã đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ: “Tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Đoàn viên thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên xung kích tình nguyện tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị; để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

Với tinh thần “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ phường ra mắt đại hội. Đồng chí Mai Thị Ngọc Trang đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Giang khóa VI.

   Ban Chấp hành khóa VI ra mắt đại hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 129.526
Online: 22