Chiều ngày 8/4/2022, phường Tân Giang vừa tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện chủ đề năm văn hóa, giáo dục 2022. Đồng chí Trần Hậu Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh dự và chỉ đạo lễ phát động.

Những năm qua, phường Tân Giang đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động nhằm đổi mới, phát triển văn hóa giáo dục.Đến nay toàn phường đã có 8/8 tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hoá. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2021 đạt 97,1%; có 28/30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư xây dựng. Trên địa  bàn phường hiện có 2 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp tỉnh và nhiều quần thể giá trị lịch sử văn hóa khác như: Hào Thành, Cầu Vồng, Sông Cụt, chứng tích nhà Lao, bến Hồ Dâu... Đến cuối năm 2018 phường Tân Giang đã được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị và đang tập trung xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

đồng chí Điện Xuân Thành - PCT UBND phường báo cáo thực trạng công tác văn hóa, giáo dục trong thời gian qua 

Công tác giáo dục của 3 nhà trường trên địa bàn cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; Chất lượng dạy và học được nâng lên. Giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn có bước phát triển.

đồng chí Lê Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường

Tuy nhiên, hoạt động văn hóa, giáo dục của phường Tân Giang vẫn còn nhiều hạn chế như, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa cao và thiếu bền vững. Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của địa phương còn hạn chế, vẫn còn tình trạng một số gia đình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giao thông để dựng rạp đám cưới, đám tang gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị, việc khôi phục, phát huy, nâng tầm các giá trị văn hóa có nhiều hạn chế...

Cô giáo Phan Thị Tâm Tư - Hiệu trưởng trường THCS Lê Bình

Cơ sở vật chất các trường học chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng giáo dục đại trà chưa ngang tầm với vị trí các trường trung tâm của thành phố, Chất lượng giáo dục mũi nhọn có phần hạn chế. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển chưa mạnh...

Nghệ nhân Minh Nguyệt - chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm phường Tân Giang

Tại lễ phát động, đại biểu các ban ngành, tổ dân phố phường Tân Giang đã tham luận nhiều nội dung thiết thực góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát triển hiệu quả phong trào văn hóa, giáo dục trên địa bàn.

đồng chí Trương Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh Trần Hậu Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Nhân dịp này, phường Tân Giang cũng phát động và tổ chức ký kết với các ban ngành, tổ dân phố triển khai các hoạt động nhằm phát triển văn hóa, giáo dục, trong đó tập trung cao cho một số nội dung thuộc thế mạnh của địa phương như: bóng đá; dân ca Ví, Giặm; đua thuyền; bảo tồn, phát huy giá trị di tích Võ Miếu, nâng cao chất lượng dạy học, xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 129.514
Online: 16