Sáng ngày 13/8/2020, tại Hội trường UBND phường Tân Giang đã diễn ra Hội nghị tổng kết đại hội, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mai Linh, UVBTV thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng đoàn công tác của Thành ủy phụ trách địa bàn phường, đồng chí Nguyễn Xuân Long - Chủ tịch LĐLĐ thành phố, phó đoàn công tác của Thành ủy phụ trách địa bàn, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, công chức chuyên môn, Bí thư chi bộ trực thuộc, tổ trưởng các tổ dân phố.

Trong phần đầu của Hội nghị, Đảng ủy phường đã tổ chức trao Huy hiệu đảng cho 11 đảng viên đạt huy hiệu 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 tuổi đảng.

         Trong phần đánh giá tổng kết đại hội đảng bộ phường Tân Giang lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2020, các đại biểu đều nhất trí với nội dung đánh giá mà báo cáo đã nêu và nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ phường Tân Giang lần thứ VI (viết tắt là ĐH) đã diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng, đúng với sự chỉ đạo của cấp trên và thành công tốt đẹp. Việc xây dựng dự thảo văn kiện trình ĐH và các văn bản phục vụ ĐH được cấp ủy chuẩn bị công phu, chu đáo, đầy đủ các bước và thông qua tiểu ban văn kiện góp ý, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình ĐH. Quá trình chuẩn bị văn kiện, các chi bộ đã phát huy dân chủ, tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân. Trong ĐH, các báo cáo chính trị đã bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại yếu kém cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự ĐH được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng tiêu chuẩn cơ cấu, quy trình, quy định; việc điều hành đại hội ít xảy ra sai sót. Về nghi lễ và tuyên truyền: Thực hiện nghi lễ trang nghiêm, tuyên truyền đảm bảo nội dung, thời gian và chất lượng. Về trang trí khánh tiết: Đảm bảo trang nghiêm, đúng nguyên tắc, thống nhất, đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp. Văn kiện, kịch bản chương trình đại hội chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung, bố cục, kết cấu và điều hành đảm bảo theo kịch bản, không sai sót. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong công tác đại hội vẫn còn có những hạn chế: Việc phát động các phong trào chào mừng đại hội chưa thật sự sôi nổi, sức lan tỏa chưa cao, phong trào ở tổ dân phố chưa mạnh mẽ do tác động của dịch Covid-19, việc tham luận tại đại hội một số đại biểu còn phát biểu dàn trải, quá thời gian quy định…

Tại Hội nghị đã vinh danh 02 tập thể (UBMTTQ phường và Chi bộ TDP7) và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của Đại hội.

khen thưởng tập thể

khen thưởng cá nhân

Trong phần triển khai chương trình hành động thực Hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, đ/c Lê Hữu Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã thay mặt BCH Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tân Giang, hãy đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; tăng cường công tác quân sự và an ninh trật tự trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng phường Tân Giang ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá kết quả đạt được sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân có tác động tích cực trong đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; sửa đổi tác phong, tinh thần, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Tính dân chủ, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng được chấn chỉnh kịp thời và đề cao trách nhiệm. Lòng tin của cán bộ và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân có chuyển biến tích cực và từng bước lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập làm theo của mỗi cán bộ đảng viên được cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn gặp những tồn tại, cụ thể: Chương trình hành động và bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ, đảng viên vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.Vai trò nêu gương của một số ít đồng chí đứng đầu cấp ủy chi bộ chưa rõ nét. Thái độ học tập tu dưỡng rèn luyện của một số đảng viên còn hạn chế, nhất là việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng chưa nghiêm túc dẫn đến có đảng viên phải xóa tên. Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chưa thực sự đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, các mô hình học tập làm theo trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn chưa rõ nét…

Với thành tích đạt được sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 02 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy phường Tân Giang biểu dương khen thưởng.

 Nhân dịp này, Đảng ủy phường Tân Giang tiếp tục quán triệt và phát động trong cấp ủy đảng, chi bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học là để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 71.128
Online: 12