Ngày 23/7/2020 Hội đồng nhân dân phường Tân Giang khóa V đã tiến hành kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Mai Linh, UVBTV thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ- trưởng đoàn công tác của Thành ủy phụ trách địa bàn phường, Đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Phó trưởng ban KT-XH HĐND thành phố chỉ đạo, theo dõi địa bàn phường, Đồng chí Nguyễn Duy Ngân, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý - tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn phường. Tham dự kỳ họp có 25/25 vị đại biểu HĐND phường cùng các đại biểu là ủy viên BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể, công chức chuyên môn. Các đồng chí Bí thư kiêm trưởng ban Công tác mặt trận, tổ trưởng Tổ dân phố; Hiệu trưởng 3 trường học đóng trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020 do đại dịch Covid 19, cùng với nhiều khó khăn, thách thức đã làm ảnh hưởng nhiều kết quả, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, để đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền cùng với sự nỗ lực của nhân dân, doanh nghiệp nên phường Tân Giang đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Hoàn thành rải thảm nhựa với diện tích 1020m2, hoàn thành đường giao thông bê tông với chiều dài 81m. Xây dựng 02 nhà ở cho hộ nghèo…

      Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quý – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền phường Tân Giang, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội-QP-AN 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đề nghị các cấp ủy, chính quyền phường Tân Giang cần cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện, phát huy lợi thế của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; yêu cầu các đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều hành linh hoạt, thực hiện tốt việc tranh luận, phản biện của mình trước nhân dân.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã xem xét đánh giá và cho ý kiến vào 9 báo cáo và 05 tờ trình gồm:

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XX

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện  nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo quyết toán tình hình  thu – chi ngân sách năm 2019. Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác thẩm tra của Ban KT-XH HĐND phường.

- Báo cáo công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường.

- Thông báo của UB MTTQ phường về công tác tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

- Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa V.

- Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 6 tháng đầu năm 2020.

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình gồm:

- Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Trương Xuân Long – chuyển công tác và nhận nhiệm vụ mới.

- Tờ trình ban hành Nghị quyết chương trình giám sát năm 2021 của thường trực HĐND, các ban HĐND phường.

- Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2019.

- Tờ trình phê chuẩn phân bổ kết dư ngân sách năm 2019.

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở phường.

Trên cơ sở các tài liệu phục vụ kỳ họp, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao về công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác điều hành và thảo luận dân chủ, mang tính xây dựng cao. Kỳ họp đã nghe 08 ý kiến thảo luận nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó các đại biểu đã đi sâu vào các giải pháp các nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng đầu năm 2020 nhất là việc huy động nguồn lực nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2020; tập trung cao trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Việc cấp đổi giấy CNQSD đất đạt tỷ lệ thấp cần đẩy nhanh tiến độ...

 Với tinh thần cầu thị và tiếp thu, đồng chí Lê Hữu Hiệp – Chủ tịch UBND phường đã có trả lời, giải trình một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ và được sự đồng tình cao của các đại biểu HĐND. Các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp HĐND phường được UBND tiếp thu nghiêm túc và trả lời bằng văn bản tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 13 HDND phường khóa V đã thành công tốt đẹp và ban hành 6 Nghị quyết gồm:

1. Ngh quyết số 47/NQ-HĐND  về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND đối với ông Trương Xuân Long – chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới.

2. Ngh quyết số 48/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

3. Ngh quyết số 49/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019

4. Ngh quyết số 50/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phân bổ kết dư ngân sách năm 2019.

5. Ngh quyết số 51/NQ-HĐND về điều chỉnh mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở phường

6. Ngh quyết số 52/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND phường Tân Giang năm 2021

đ/c Lê Hữu Hiệp – Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đại biểu.

 

đ/c Trương Quang Hiếu – CT HĐND phường tặng quà chia tay đ/c Trương Xuân Long thôi giữ làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND do chuyển công tác


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 71.126
    Online: 12