http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=A20D7340-1513-DC9A-A3D2-666DF2E1C037
    Hiệu quả từ mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

    Hiệu quả từ mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

    15/11/2018

    TPHT- Cùng với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, những năm qua, Công an thành phố Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố xây dựng thành công nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nổi bật có mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã thực...

/portal/KenhTin/Xay-dung-Nong-thon-moi.aspx
http://congbao.hatinh.gov.vn
http://baohatinh.vn
http://hatinh.gov.vn/
/portal/home/hoi-dap/
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Tân Giang
 Liên kết website
Thống kê: 17.432
Online: 16
°