Ngày 03/11/2023 UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành thông báo cuộc vận động "Soạn lời dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ nhất năm 2023

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 177.465
Online: 5