Sở Công Thương và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân nhằm khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Tăng cường trách nhiệm và việc phối hợp của các cơ quan có liên quan trong hệ thống chính trị về thực hiện Cuộc vận động. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, xây dựng và phát triển thương hiệu, góp phần thực hiện các mục tiêu duy trì phát triển kinh tế của tỉnh.

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 202.604
Online: 8