Phường Tân Giang tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 10/10/2023; Thể lệ số 03/TLSTTTT ngày 12/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông; Công văn số 2736/UBND-VHTT ngày 24/10/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn; cuộc thi sẽ kéo dài trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 16/10/2023 và kết thúc vào ngày 12/11/2023.

Nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường Tân Giang tích cực tham gia cuộc thi. UBND phường Tân Giang đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể, các nhà trường, các tổ dân phố, cán bộ, công chức phường thực hiện các nội dung sau:

1. Các Tổ dân phố:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa, mục đích Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, diễn đàn của tổ dân phố như zalo, facebook…, qua hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.  (truy cập vào link sau: https://thitracnghiem.hatinh.gov.vn để tham gia cuộc thi)

2. Các trường học:

- Quán triệt phổ biến 100% giáo viên trong trường tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến.(truy cập vào link sau: https://thitracnghiem.hatinh.gov.vn để tham gia cuộc thi)

2. Công chức văn hóa, trạm truyền thanh phường:

Đăng tải nội dung cuộc thi lên trang thông tin của phường, trang Zalo  “UBND phường Tân Giang thành phố Hà Tĩnh”; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường.

3. UBMTTQ, các đoàn thể:

Tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

 4. Cán bộ, công chức phường:

Đề nghị 100% cán bộ, công chức phường tham gia cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. (Chụp ảnh báo cáo kết quả tham gia cuộc thi gửi về UBND (Qua zalo Đ/c Nguyễn Văn Huy – VP HĐND-UBND. 0947358558) (truy cập vào link sau: https://thitracnghiem.hatinh.gov.vn để tham gia cuộc thi)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 177.446
    Online: 8