Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/2/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường Tân Giang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân sinh sống trên địa bàn phường.

- Cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ bán chuyên trách và người lao động trong hệ thống chính trị của địa phương; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ dân phố.

2. Nội dung, hình thức lấy ý kiến:

* Nội dung:

- Lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

- Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến trong các tầng lớp Nhân dân: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp và các nội dung khác được nêu trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

* Hình thức:

Nhân dân trên địa bàn có thể tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua các hình thức:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của phường Tân Giang tại: https://tangiang.hatinhcity.gov.vn/

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi UBND, UBMTTQ, HĐND phường qua bà Trần Thị Mai Dung và ông Trương Phi Hùng (Công chức Tư pháp - hộ tịch) . Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện gửi về UBND phường Tân Giang, số 100, đường Nguyễn Trung Thiên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Phát biểu trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến ở nhà văn hóa các tổ dân phố do UBND phường tổ chức.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ nay đến ngày 28/2/2023. Mọi ý kiến của người dân sẽ UBND phường tổng hợp, báo cáo lên cấp trên.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến, trong 2 tối (tối ngày 25,26/2/2023), UBND phường Tân Giang sẽ tổ chức hội nghị trực tiếp lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại nhà văn hóa các tổ dân phố, lịch tổ chức cụ thể như sau:

+ Lấy ý kiến đối với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1, tổ dân phố 3: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/02/2023. Địa điểm: Tại hội quán tổ dân phố 3.

+ Lấy ý kiến đối với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 4, tổ dân phố 6: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/02/2023. Địa điểm: Tại hội quán tổ dân phố 6.

+ Lấy ý kiến đối với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 7, tổ dân phố 89: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/02/2023. Địa điểm: Tại hội quán tổ dân phố 89.

+ Lấy ý kiến đối với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 10, tổ dân phố 12: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/02/2023. Địa điểm: Tại hội quán tổ dân phố 10.

Rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của nhân dân trên địa bàn phường đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 169.452
    Online: 77