Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định một số điều của Luật Tố cáo. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân phường Tân Giang thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 như sau:

- Đ/c  Lê Hữu Hiệp – Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân;

- Đ/c Lê Viết Dũng  –  Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Các đồng chí công chức có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến.

Thời gian: Buổi sáng từ  08h00’ – 11h00 ; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00 Các ngày: Tất cả các ngày thứ năm hàng tuần trong tháng

Địa điểm: Phòng  tiếp công dân UBND phường Tân Giang (Số 100 đường Nguyễn Trung Thiên , Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 169.442
Online: 91