Ngày 23/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh các năm 2020,2021.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 138.256
Online: 5