Sau hơn nửa năm triển khai xây dựng tổ dân phố mẫu, tổ dân phố 4 đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo văn minh đô thị, UBND phường Tân Giang về việc xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hoá mẫu năm 2021, từ đầu năm 2021, tổ dân phố 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức họp chi bộ, liên đoàn cán bộ tổ dân phố thống nhất chủ trương và họp nhân dân để phát động và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù, trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 nhưng với sự nỗ lực cố gắng của liên đoàn cán bộ và nhân dân đã đạt được một số kết quả nổi bật trong xây dựng tổ dân phố mẫu, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đổi mới. Một số hạng mục chỉnh trang nhà văn hóa, rải thảm các tuyến đường đã được tổ dân phố triển khai thực hiện với kinh phí đóng góp xã hội hoá trong nhân dân.  Đến nay, tổng số tiền đóng góp của người dân đã lên đến con số hơn 200 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, tổ dân phố 4 phường Tân Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của chi bộ, vai trò quản lý, điều hành, triển khai thực hiện của tổ dân phố, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng nhân dân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các tiêu chí, quyết tâm cao xây dựng thực hiện hoàn thành các tiêu chí tổ dân phố mẫu trong năm 2021.

Sau đây là một số hình ảnh phản ánh hoạt động xây dựng tổ dân phố mẫu tại tổ dân phố 4:

Họp liên đoàn cán bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ

Rải thảm các tuyến đường trên địa bàn

Chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá

Xây dựng tuyến đường hoa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 177.458
Online: 6