Chiều ngày 07/01/2021 tại hội trường UBND phường Tân Giang đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức, Trưởng đoàn công tác của thành ủy phụ trách địa bàn phường Tân Giang, lãnh đạo các hội chính trị, hội xã hội thành phố (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức). Về phía đại biểu phường có đồng chí Trương Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố và chi hội trưởng các chi hội đoàn thể.

Trong báo cáo đã khẳng định, năm 2020, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể đã kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; tiếp tục tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. thực hiện hoàn thành chương trình thống nhất hành động đề ra. Đặc biệt là đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào thi đua thiết thực chào mừng thành công Đại Hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, không ngừng tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về văn hóa -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân chưa được thường xuyên, chưa sâu; Việc bám nắm nhiệm vụ để chỉ đạo sâu sát xuống cơ sở của một số tổ chức thành viên chưa quyết liệt, chưa được thường xuyên; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong phối hợp một số nội dung với chính quyền còn thiếu chặt chẽ; Chất lượng sinh hoạt của một số chi hội đoàn thể chưa cao về nội dung, cách thức tổ chức...

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá các kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm trong năm 2020 đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp đúng đắn để thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức, Trưởng đoàn công tác của thành ủy phụ trách địa bàn phường Tân Giang đã nhấn mạnh: trong thời gian tới UBMTTQ phải khẩn trương kiện toàn bộ máy, giới thiệu nhân sự tham gia HĐND phường, tham mưu nhân sự của các hội Người cao tuổi, Hội LHPN; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBMTTQ, các đoàn thể với chính quyền. Các đoàn thể phải chăm lo cho hội viên trong việc nâng cao nhận thức, đảm bảo đời sống an sinh xã hội. Đảng ủy phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBMTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền phối hợp tốt với UBMTTQ, các đoàn thể.

đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức, Trưởng đoàn công tác của thành ủy phụ trách địa bàn phường Tân Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Trương Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBMTTQ và các  đoàn thể trong năm 2020, đồng thời đề nghị trong thời gian tới UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, làm phải có sản phẩm cụ thể. Các đoàn thể phải phối hợp tốt với các đoàn thể khác và phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, UBMTTQ và các đoàn thể duy trì công tác báo cáo, đánh giá hàng tháng.

đồng chí Trương Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Nhân dịp này, UBMTTQ tổ chức trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 03 cá nhân và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

                         Trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

 

                        Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.629
Online: 10