Để mô hình “Tổ dân phố điện tử” hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận mô hình, trong thời gian tới, ngoài thời gian hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, UBND phường Tân Giang tăng thêm thời gian hoạt động của mô hình “tổ dân phố điện tử” 01 buổi vào sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 07/9/2019.

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc xây dựng thí điểm mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại thành phố Hà Tĩnh. UBND phường Tân Giang xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử tại tổ dân phố 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại khu dân cư, giảm thiểu áp lực thực hiện Thủ tục hành chính tại chính quyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, qua 3 tháng triển khai mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại TDP12 còn nhiều hạn chế và chưa đạt kết quả theo Kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế này do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng do công tác tuyên truyên chưa thường xuyên, nhân dân chưa biết để đến giao dịch; lịch làm việc tổ dân phố điện tử còn trùng với giờ làm việc của một bộ phận nhân dân (từ thứ 2 đến thứ 6)...

Để mô hình “Tổ dân phố điện tử” hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận mô hình, trong thời gian tới, ngoài thời gian hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, UBND phường Tân Giang tăng thêm thời gian hoạt động của mô hình “tổ dân phố điện tử” 01 buổi vào sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 07/9/2019. Tại mô hình “tổ dân phố điện tử”, người dân trên địa bàn phường sẽ được đội ngũ tổ một cửa, một cửa liên thông của phường, tổ dịch vụ công trực tuyến, tổ xung kích đoàn thanh niên hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính (đặc biệt là các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: thủ tục hành chính khai sinh, khai tử, cấp bản sao hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân....)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Tân Giang
     Liên kết website
    Thống kê: 17.385
    Online: 11