V/v triển khai thực hiện TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí  mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có bản sao kèm theo), UBND tTân Giang tiến hành niêm yết công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường Tân Giang. (có Quyết định 1647/QĐ-UBND của UBND tỉnh kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Tân Giang
     Liên kết website
    Thống kê: 17.412
    Online: 38