I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN GIANG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Xuân Long

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Trương Quang Hiếu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3

Đoàn Xuân Hoài

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tân Giang

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

III. Lãnh đạo UBND phường Tân Giang:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quang Hiếu

Chủ tịch UBND phường

2

Lê Viết Dũng        

Phó Chủ tịch UBND phường

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG TÂN GIANG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thị Kim Ninh

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 63.770
Online: 11