Lịch sử hình thành

Tân Giang xưa gọi là phố Tả Môn của thị xã Hà Tĩnh. “Tân Giang” là tên của một đoạn hào dẫn nước từ sông Rào Cái vào hào vệ thành của Thành Sen. Trước năm 1945 phường Tân Giang là khu vực phía Đông thành Hà Tĩnh và một phần thôn Khang Quý và Tiền Bạt, xã Trung Tiết, tổng Thượng Nhị. Ngày 23/12/1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/NĐ-CP về thành lập phường Tân Giang trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích và dân cư của phường Bắc Hà, Nam Hà, Thạch Quý và ngày 01/7/1994 được xem là ngày thành lập phường Tân Giang. Vị trí địa lý phường Tân Giang: phía Bắc và phía Đông giáp phường Thạch Quý, phía Nam giáp phường Văn Yên, Nam Hà, phía Tây giáp phường Bắc Hà, Nam Hà. Phường Tân Giang có diện tích 97.34 ha, 1.700 hộ dân. Phường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, có nhiều cơ quan cấp tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn: Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, công an tỉnh… và có nhiều di tích lịch sử văn hóa: Đền Võ Miếu (di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia); khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, khu lưu niệm danh hoạ Nguyễn Phan Chánh (di tích văn hoá cấp Tỉnh); có Hào Thành, Sông Cụt, Hồ Dâu gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của phường Tân Giang nói riêng và thành phố Hà Tĩnh nói chung. Ban đầu thành lập phường Tân Giang có 12 tổ dân phố. Sau đó, do sự điều chỉnh về địa giới hành chính nên tổ dân phố 11 chuyển sang phường Văn Yên. Vì vậy đến nay phường Tân Giang có 11 tổ dân phố. Đến nay, sau khi thực hiện sáp nhập số tổ dân phố thì phường Tân Giang còn 9 tổ dân phố.

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 129.491
Online: 12