1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Tân Giang

Địa chỉ          : Số 100 đường Nguyễn Trung Thiên – thành phố Hà Tĩnh 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tân Giang

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

3. Các Ban Hội đồng nhân dân

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Lê Hữu Chế         

Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, Phó Ban

3

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban viên

4

Dương Hồng Vinh

Tổ trưởng tổ dân phố 4, Ban viên

5

Trịnh Văn Thanh

Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Thông

Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, Trưởng Ban

2

Nguyễn Văn Hồng

Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, Phó Ban

3

Lê Ngọc Sơn

Bí thư chi bộ tổ dân phố 10, Ban viên

4

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân, Ban viên

5

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TNCS HCM, Ban viên

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Tân Giang
 Liên kết website
Thống kê: 17.377
Online: 3