HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG TÂN GIANG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư

1

Trương Xuân Long

Bí thư Đảng ủy

longtx.ptangiang@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hương

PBT Đảng ủy, chủ tịch HĐND

huongnt.ptangiang@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Việt

PCT HĐND

vietnx.ptangiang@hatinh.gov.vn

4

Trương Quang Hiếu

CT UBND

hieutq.ptangiang@hatinh.gov.vn

5

Lê Viết Dũng

PCT UBND

dunglv.ptangiang@hatinh.gov.vn

6

Lê Thị Mỹ Hanh

Chủ tịch UBMTTQ

hanhltm.ptangiang@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Viết Tý

Phường đội trưởng

tynv.ptangiang@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Huy

Văn phòng - TK

huynv.ptangiang@hatinh.gov.vn

9

Lê Thị Huyền Trang

Văn phòng - TK

tranglth.ptangiang@hatinh.gov.vn

10

Nguyễn Hiệp Hòa

Địa chính - MT

hoanh.ptangiang@hatinh.gov.vn

11

Trần Minh Học

Xây dựng - ĐT

hoctm.ptangiang@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Kiều Anh

Văn hóa xã hội

anhntk.ptangiang@hatinh.gov.vn

13

Điện Xuân Thành

Chính sách xã hội

thanhdx.ptangiang@hatinh.gov.vn

14

Nguyễn Thanh Loan

Kế toán – Ngân sách

loannt.ptangiang@hatinh.gov.vn

15

Nguyễn Đức Toàn

Kế toán ngân sách

toannd.ptangiang@hatinh.gov.vn

16

Trần Thị Mai Dung

Tư pháp - Hộ tịch

dungttm.ptangiang@hatinh.gov.vn

17

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch Hội CCB

dungpt.ptangiang@hatinh.gov.vn

18

Kiều Đình Họa

PCT Hội CCB

hoakd.ptangiang@hatinh.gov.vn

19

Hoàng Thị Huyền

CT Hội Nông dân

huyenht.ptangiang@hatinh.gov.vn

20

Trần Thị Thu Hoài

PCT Hội Nông dân

hoaittt.ptangiang@hatinh.gov.vn

21

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Phụ nữ

thaolt.ptangiang@hatinh.gov.vn

22

Lê Thị Thu Hiền

PCT Hội LHPN

hienltt.ptangiang@hatinh.gov.vn

23

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TN

hungtp.ptangiang@hatinh.gov.vn

24

Hồ Ngọc Trung

Phường đội phó

trunghn.ptangiang@hatinh.gov.vn

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Tân Giang
 Liên kết website
Thống kê: 17.413
Online: 39