I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN GIANG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quang Hiếu

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Viết Dũng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Lê Hữu Hiệp Phó Bí thư Đảng uỷ

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quang Hiếu

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

 Trưởng Ban

2

Dương Đình Kim        

Tổ trưởng tổ dân phố 12, Phó Ban

3

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban viên

4

Dương Hồng Vinh

Tổ trưởng tổ dân phố 4, Ban viên

5

Trần Thị Thu Hoài

Chủ tịch Hội Nông dân, Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hồng

Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, Trưởng Ban

2

Đinh Văn Minh

Bí thư chi bộ tổ dân phố 7, Phó Ban

3

Trần Đình Phượng

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Ban viên

4

Mai Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đoàn TN, Ban viên

5

Kiều Đình Hoạ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ban viên


IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thị Kim Ninh

Phó chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch Hội Người cao tuổi

3

Nguyễn Đức Ngạn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Trần Thị Thu Hoài

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Lê Thị Thu Hiền

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

8

Mai Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

9

Kiều Đình Hoạ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

10

Đoàn Thị Huyền Trang

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

V. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Cán bộ, công chức chuyên môn

1

Nguyễn Hiệp Hòa

Công chức Địa chính Xây dựng

2

Lê Thanh Tâm     

Công chức Địa chính Xây dựng

3

Trần Thị Mai Dung

Công chức Tư pháp hộ tịch

4

Nguyễn Văn Huy

Công chức Văn phòng

5

Nguyễn Thị Kiều Anh

Công chức Văn hóa Xã hội

6

Nguyễn Đức Toàn

Công chức Kế toán Ngân sách

7

Nguyễn Thị Thuỷ

Công chức Kế toán Ngân sách

8

Nguyễn Viết Tý

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

9

Nguyễn Văn Hồng

Cán bộ Đội đô thị

10

Đoàn Thị Huyền Trang

Cán bộ chăn nuôi, thú y

11

Mai Thị Ngọc Trang

Cán bộ truyền thanh

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 95.419
Online: 10