I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN GIANG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quang Hiếu

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Hữu Hiệp

Phó Bí thư Đảng ủy

 

   

 

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tân Giang

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quang Hiếu

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

III. Các Ban Hội đồng Nhân dân

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Mỹ Hạnh

 Trưởng Ban

2

Lê Hữu Chế          

Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, Phó Ban

3

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban viên

4

Dương Hồng Vinh

Tổ trưởng tổ dân phố 4, Ban viên

5

Trịnh Văn Thanh

Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hữu Thông

Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, Trưởng Ban

2

Nguyễn Văn Hồng

Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, Phó Ban

3

Lê Ngọc Sơn

Bí thư chi bộ tổ dân phố 10, Ban viên

4

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân, Ban viên

5

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TNCS HCM, Ban viên

IV. Lãnh đạo UBND phường Tân Giang:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND phường

2

Lê Viết Dũng        

Phó Chủ tịch UBND phường

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thị Kim Ninh

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Kiều Đình Họa     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

5

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân

6

Trần Thị Thu Hoài

Phó chủ tịch Hội Nông dân

7

Trương Phi Hùng

Bí thư Đoàn TNCS HCM

8

Mai Thị Ngọc Trang

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

9

Lê Thị Thảo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

10

Lê Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 86.114
Online: 5