I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Trần Nhân Đức Bí thư Đảng ủy

2

Lê Viết Dũng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Lê Hữu Hiệp

Phó Bí thư Đảng uỷ

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1 Lê Viết Dũng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Nguyễn Xuân Việt

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

III. LÃNH ĐẠO UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Xuân Thành         

Phó Chủ tịch UBND phường

IV. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

 Trưởng Ban

2

Dương Đình Kim        

Tổ trưởng tổ dân phố 12, Phó Ban

3

Dương Hồng Vinh

Tổ trưởng tổ dân phố 4, Ban viên

4

Trần Thị Thu Hoài

Chủ tịch Hội Nông dân, Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hồng

Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, Trưởng Ban

2

Đinh Văn Minh

Bí thư chi bộ tổ dân phố 7, Phó Ban

3

Trần Đình Phượng

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Ban viên

4

Mai Thị Ngọc Trang

Bí thư Đoàn TN, Ban viên

5

Kiều Đình Hoạ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Ban viên


IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Thị Huyền

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Thị Kim Ninh

Phó chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch Hội Người cao tuổi

3

Nguyễn Đức Ngạn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Trần Thị Thu Hoài

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Mai Thị Ngọc Trang

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Lê Thị Thu Hiền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Kiều Đình Hoạ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

V. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Cán bộ, công chức chuyên môn

1

Lê Thanh Tâm     

Công chức Địa chính Xây dựng

2

Trần Thị Mai Dung

Công chức Tư pháp hộ tịch

3

Nguyễn Văn Huy

Công chức Văn phòng

3

Nguyễn Thị Kiều Anh

Công chức Văn hóa Xã hội

4

Trịnh Thị Hoài Nam

Công chức Kế toán Ngân sách

5

Nguyễn Thị Thuỷ

Công chức Văn hoá Xã hội

6

Nguyễn Viết Tý

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

8

Hồ Thị Thảo

Công chức Văn phòng

9

Trương Phi Hùng

Công chức Tư pháp Hộ tịch

10

Nguyễn Văn Hồng

Cán bộ Tổ quản lý trật tự đô thị

11

Nguyễn Văn Hiệp

Cán bộ Tổ quản lý trật tự đô thị

12

Mai Thị Ngọc Trang

Cán bộ truyền thanh

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 177.460
Online: 7